קריית חינוך שש שנתית ברנקו וייס ע"ש יצחק רבין

"רק דרך החינוך אפשר לשנות את העולם לטוב יותר. " יאנוש קורצ'אק

חטיבה עליונה

מנהל קרית החינוך: גיא לוי | מנהלת חט"ע: נועה שפי


טופס הצהרת בריאות יומי לתקופת הקורונה

בתאריך 17/9/20- כל התיכון למעט כיתות י7+י"א8 לומדות בצורה מקוונת.

שיעורים שאינם מתקיימים רשומים בלוח השינויים הרגיל.

כל כיתה לומדת לפי המערכת הרגילה שלה.