קריית חינוך שש שנתית ברנקו וייס ע"ש יצחק רבין

"רק דרך החינוך אפשר לשנות את העולם לטוב יותר. " יאנוש קורצ'אק

חטיבה עליונה

מנהל קרית החינוך: גיא לוי | מנהלת חט"ע: נועה שפי

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג תחל ב-2.1.2022 ותסתיים ב20.1.2022


יש לעיין בהוראות רישום ולצרף בעת הרישום את המסמכים המתאימים

מסמך הנחיות לרישום

טופס רישום

הצהרת בריאות

טופס להורים עצמאיים