שיעורים מקוונים

שיעורים מקוונים בעברית, אנגלית ומתמטיקה לבגרות

משרד החינוך מאפשר לכל תלמיד סיוע לימודי פרטי או קבוצתי לפי נושאים במקצועות: אנגלית, עברית ומתמטיקה

לכל אחד מכם יש סיסמה לאתרי משרד החינוך וזו הסיסמה גם לשיעורים אלו

מהתנסות שלכם בשנים הקודמות זה מומלץ מאוד

תלמיד שאין לו סיסמה מתבקש לפנות למחנך/ת ולקבל שנית

כדי להיכנס ולהזמין שיעור - לחץ כאן