פיזיקה

תכנית לימודים והערכה תלת שנתית

קישורים שימושיים:

דף נוסחאות

שיעור פתוח (סרטונים)

EDMODO

מכניקה י"א

תכנית הלימודים במסגרת למידה לשליטה (mastery learning) - מכניקה י"א

טופס מעקב התקדמות שבועי - מכניקה י"א

:מפגשי תרגול

חלוקה לצוותים

מפגש #1

שאלה בקינמטיקה

מפגש #2

שאלון נוכחות

חידת פתיחה