חט"ע - כללי

ביה"ס הינו שש שנתי, לומדים תלמידים בכתות ז'-יב'.

מפקח ביה"ס - דליה ישעיה

מנהלת קריית החינוך - גיא לוי

מנהל חט"ע - נועה שפי

ביה"ס נמצא בבעלות וניהול מכון ברנקו וייס.

הדגשים הבית ספריים:

1. קידום הישגים לימודיים וצמצום פערים.

2. טיפוח אקלים מיטבי.

3. גיבוש זהות יהודית ישראלית ודמוקרטית.

4. העמקת הרצף השש שנתי.

5. טיפוח ביה"ס קהילתי.

ביה"ס רואה את תפקידו בקידום הישגיו הלימודיים של כל תלמיד (מהמקום בו הוא נמצא) הבאתו למיצוי הפוטנציאל הלימודי שלו במטרה להשיג תעודת בגרות איכותית שתאפשר המשך לימודים במוסדות להשכלה גבוהה.

ביה"ס נותן מענה לימודי לכל תלמידי מזכרת בתיה.

בביה"ס קיימות מסגרות לימודיות מיוחדות:

כיתות חינוך מיוחד לתלמידים ליקויי למידה.

כיתות אתגר ומב"ר- מטרתן לתת מענה לימודי לתלמידים מתקשים במטרה להביאם לזכאות לבגרות.

תלמידי הכיתות העיוניות נהנים ממגוון מקצועות בחירה ברמה מוגברת בתחומים מגוונים:

בתחום המדעים: ביולוגיה, כימיה, פיסיקה, מדעי המחשב.

בתחום האומנויות: מוסיקה, תאטרון, אומנויות העיצוב.

בתחום מדעי הרוח והחברה: פסיכולוגיה, סוציולוגיה, ערבית, גיאוגרפיה, תושב"ע, ספרות.