חט"ע - כללי

ביה"ס הינו שש שנתי, לומדים תלמידים בכתות ז'-יב'.

מפקח ביה"ס - דליה ישעיה

מנהלת קריית החינוך - גיא לוי

מנהל חט"ע - רונית מצקין

ביה"ס נמצא בבעלות וניהול מכון ברנקו וייס.

הדגשים הבית ספריים

ביה"ס רואה את תפקידו בקידום הישגיו הלימודיים של כל תלמיד (מהמקום בו הוא נמצא) הבאתו למיצוי הפוטנציאל הלימודי שלו במטרה להשיג תעודת בגרות איכותית שתאפשר המשך לימודים במוסדות להשכלה גבוהה.

ביה"ס נותן מענה לימודי לכל תלמידי מזכרת בתיה.

בביה"ס קיימות מסגרות לימודיות מיוחדות: 

תלמידי הכיתות העיוניות נהנים ממגוון מקצועות בחירה ברמה מוגברת בתחומים מגוונים: