חט"ע - לוח צלצולים

שיעור ראשון - 8:15-9:05

שיעור שני - 9:05-9:50

הפסקה - 9:50-10:10

שיעור שלישי - 10:10-11:00

שיעור רביעי - 11:00-11:45

הפסקה - 11:45-12:00

שיעור חמישי - 12:00-12:45

שיעור שישי - 12:45-13:30

הפסקה - 13:30-13:50

שיעור שביעי- 13:50-14:35

שיעור שמיני- 14:35-15:10

הפסקה- 15:10-15:20

שיעור תשיעי- 15:20-16:00

שיעור עשירי- 16:00-16:45

שיעור 11- 16:50-17:45

שיעור 12- 17:40-18:30