חט"ע - לוח צלצולים

שיעור ראשון - 8:15-9:05

שיעור שני - 9:05-9:50

הפסקה - 9:50-10:10

שיעור שלישי - 10:10-11:00

שיעור רביעי - 11:00-11:45

הפסקה - 11:45-12:00

שיעור חמישי - 12:00-12:45

שיעור שישי - 12:45-13:30

הפסקה - 13:30-13:50

שיעור שביעי - 13:50-14:35

שיעור שמיני- 14:35-15:20

הפסקה - 15:20-15:25

שיעור תשיעי - 15:25-16:15

שיעור עשירי - 16:15-17:00

ידיעון לתלמיד: לחץ לקישור