חט"ע - לוח צלצולים

שיעור ראשון - 8:15-9:05

שיעור שני - 9:05-9:50

הפסקה - 9:50-10:10

שיעור שלישי - 10:10-11:00

שיעור רביעי - 11:00-11:45

הפסקה - 11:45-12:00

שיעור חמישי - 12:00-12:45

שיעור שישי - 12:45-13:30

הפסקה - 13:30-13:45

שיעור שביעי/שיח אישי- 13:45-14:15

שיעור שמיני- 14:20-15:00

שיעור תשיעי- 15:00-15:45

שיעור עשירי- 15:45-16:30

שיעור 11- 16:30-17:15