קריית חינוך שש שנתית ברנקו וייס ע"ש יצחק רבין

"רק דרך החינוך אפשר לשנות את העולם לטוב יותר. " יאנוש קורצ'אק

חטיבה עליונה

מנהל קרית החינוך: גיא לוי | מנהלת חט"ע: נועה שפי

לוח מבחנים מחצית ב'- שימו לב כי צפויים עוד שינויים קלים בלוח בשבוע הקרוב.


טפסי רישום לשנה"ל תשפ"א:

מידע בנוגע לתאריכי ונוהל הרישום

טופס הצהרת בריאות

טופס רישום

חטיבה עליונה