קריית חינוך שש שנתית ברנקו וייס ע"ש יצחק רבין

"רק דרך החינוך אפשר לשנות את העולם לטוב יותר. " יאנוש קורצ'אק

חטיבה עליונה

מנהל קרית החינוך: גיא לוי | מנהלת חט"ע: נועה שפי

השבוע נציין את יום הזכרון ה-25 לרצח ראש הממשלה ושר הבטחון יצחק רבין.

להלן פירוט הפעילויות במהלך השבוע הקרוב:

שכבת י':

ביום ג': סיור וירטואלי במרכז רבין (אורך הסיור כ-45 דק')

9:00 כיתות י1+2+3+6

10:30 כיתות י4+5+7

ביום ד': שיעור חינוך, שיחה עם השחקנית ענת רבניצקי וצפיה בסרט "ימים נוראים". לכל השכבה החל משעה 8:30 .

חוזרים ללמוד לפי המערכת בשעה שישית.

שכבת י"א

ביום ד': כל השכבה לומדת שעה 1+2 עד השעה 9:30.

9:45- שיעור חינוך, שיחה עם השחקנית ענת רבניצקי וצפיה בסרט "ימים נוראים".

חוזרים למערכת רגילה החל משעה שביעית

שכבת י"ב

ביום ד': סיור וירטואלי במרכז רבין (אורך הסיור כ-45 דק')

10:00- י"ב 1+2+3+4

11:30 י"ב 5+6+7

יום ה': לאחר סיום שיעורי החינוך והטקס. בשעה 10:00-שיחה עם השחקנית ענת רבניצקי וצפיה בסרט "ימים נוראים".

חוזרים למערכת רגילה בשעה 8-9 ולאחר מכן מסתיים יום הלימודים


ביום חמישי 29/10/20 בשעות 8:15 -10:15 יערכו בכל הכיתות שיעורי חינוך וטקס ליום הזכרון ליצחק רבין ז"ל.

לאחר מכן הכיתות חוזרות ללמוד לפי מערכת רגילה (למעט שכבת י"ב- כפי שפורט)

לוח ארועי הערכה שכבת י'- מעודכן נכון ל 23/10/20

לוח ארועי הערכה שכבת י"א- מעודכן נכון ל 23/10/20

לוח ארועי הערכה שכבת י"ב- מעודכן נכון ל23/10/20

גושי מגמות בכל השכבות לשנה"ל תשפ"א

טופס בקשה להנחה בשנת הלימודים תשפ"א- נשמח שכל מי שיש לו בעיות כלכליות ימלא את הטופס המצורף וישלח אותו בהקדם ליועצת השכבה. יש למלא ולשלוח עד ה1/11/20

טופס הצהרת בריאות יומי לתקופת הקורונה
.