קריית חינוך שש שנתית ברנקו וייס ע"ש יצחק רבין

"רק דרך החינוך אפשר לשנות את העולם לטוב יותר. " יאנוש קורצ'אק

חטיבה עליונה

מנהל קרית החינוך: גיא לוי | מנהלת חט"ע: נועה שפי

ערב מגמת מוסיקה

מסע לפולין


רשימת ספרי לימוד תשפ"א כיתות י':

רשימת ספרי לימוד תשפ"א כיתות י"א:

רשימת ספרי לימוד תשפ"א כיתות י"ב: