קריית חינוך שש שנתית ברנקו וייס ע"ש יצחק רבין

"רק דרך החינוך אפשר לשנות את העולם לטוב יותר"    יאנוש קורצ'אק

חטיבה עליונה

מנהל קרית החינוך: גיא לוי     | מנהלת חט"ע: רונית מצקין 

אנו מרכינים ראש 

לזכר הנופלים והנרצחים

מאז פרוץ הלחימה