קריית חינוך שש שנתית ברנקו וייס ע"ש יצחק רבין

"רק דרך החינוך אפשר לשנות את העולם לטוב יותר. " יאנוש קורצ'אק

חטיבה עליונה

מנהל קרית החינוך: גיא לוי | מנהלת חט"ע: נועה שפי

ערב מגמת מוסיקה

מסע לפולין

על כל תלמיד המגיע לבית הספר להגיע עם מסכה, טופס הצהרת בריאות (אפשר גם במשוב), אוכל ומים למשך כל היום. לא יהיה ניתן לקנות אוכל בבית הספר


מערכת תגבורים 24-28/5 שכבות י"א+י"ב

תלמידי שכבת י' לומדים (למעט שינויים שמופיעים במערכת) לפי המערכת הרגילה.