ועד הורים חט"ב + חט"ע

שנת הלימודים תש"פ יצאה לדרך. ועד ההורים מאחל שנה טובה לכל התלמידים ומשפחותיהם.

בדף זה יצורפו כל הפרוטוקולים של ישיבות ועד ההורים המרכזי.

יו"ר ועד ההורים: מר איתן הרפז - 052-9439619