ביולוגיה - שכבה י'

פירוט אפשרויות פריט:

סוג: 0-כללי, 1-חובה-עיוני, 2-חובה-מעשי, 3-תרגול, 4-להגשה, 5-העשרה
נושא: כללי, בגרויות, לפי רשימת משרד החינוך
תת נושא: לפי החלטת מורה
לפי החלטת מורה

מציג 9 פריטים
סוגנושאתת נושאמס' יח' הלימודקישור 1
מיין 
 
מיין 
 
מיין 
 
מיין 
 
מיין 
 
סוגנושאתת נושאמס' יח' הלימודקישור 1
0-כללי כללי  0-כלל היחידות אנזימים 
0-כללי כללי פיקוח על מאזן המים 0-כלל היחידות פיקוח על מאזן המים 
3 - תרגול כללי המודינמיקה 0-כלל היחידות המודינמיקה תרגיל 
0-כללי כללי  0-כלל היחידות הוראות אקסל 
0-כללי כללי בקרה בניסוי 0-כלל היחידות חשיבות הבקרה 
0-כללי כללי תאי דם אדומים 0-כלל היחידות תאי דם אדומים אדם צפרדע 
0-כללי כללי תרומת דם 0-כלל היחידות אבקת קסם 
0-כללי כללי שהיה בגבהים 0-כלל היחידות שהיה בגבהים 
3 - תרגול כללי דיפוסיה ואוסמוזה 0-כלל היחידות דף עבודה 
מציג 9 פריטים