חט"ע-לוח צלצולים

חטיבה עליונה טל: 08-9357928 פקס: 08-9357929

לוח צילצולים חטיבה עליונה:

שיעור ראשון - 8:15-9:05
שיעור שני - 9:05-9:50
הפסקה - 9:50-10:10
שיעור שלישי - 10:10-11:00
שיעור רביעי - 11:00-11:45
הפסקה - 11:45-12:00
שיעור חמישי - 12:00-12:45
שיעור שישי - 12:45-13:30
הפסקה - 13:30-13:50
שיעור שביעי - 13:50-14:35
שיעור שמיני- 14:35-15:20
הפסקה - 15:20-15:25
שיעור תשיעי - 15:25-16:15
שיעור עשירי - 16:15-17:00

ידיעון לתלמיד: לחץ לקישור